Reglement

Algemeen

 • Hulp tijdens de wedstrijd, anders dan medische, is niet toegestaan.
 • De deelnemers dienen zich aan de algemene verkeersregels te houden.
 • Startnummers worden door de organisatie verstrekt en dienen zichtbaar gedragen te worden. Neem zelf een elastische band mee om het startnummer daarop te bevestigen.
 • Deelneming geschiedt voor eigen risico.
 • Het meerijden van familie, vrienden of kennissen gedurende de wedstrijd is niet toegestaan.
 • De deelnemers vrijwaren de Stichting Triatlon Beesd van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan de triatlon.
 • De maximale tijdslimiet voor deelname bedraagt 3 uur en 30 minuten.
 • Verloren voorwerpen (kleding, materiaal, etc). kunnen tot twee weken na de wedstrijddatum worden nagevraagd bij Dick van Tussenbroek tel. 0345 – 682911.

Zwemmen

 • Als je hulp nodig hebt bij het zwemmen, moet direct de vuist omhoog gestoken worden om dit kenbaar te maken.
 • De rode boeien, die het zwemparcours markeren, dienen door de deelnemers rechts te worden gepasseerd.

Fietsen

 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de rugzijde te worden gedragen.
 • Stayeren is niet toegestaan. Op het stayeren wordt toegezien door de aanwezige  NTB officials.

Tijdstraffen:

 • Kwart: blauw = 2min (voor stayeren); geel is 15 sec (voor bv. blokkeren)
 • Achtste: blauw = 1 min (voor stayeren); geel is 10 sec ((voor bv. blokkeren)

Hardlopen

 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de buikzijde te worden gedragen.
 • De deelnemers dienen zo veel mogelijk rechts van de weg te lopen.

Wedstrijdleiding

 • Protesten kunnen ingediend worden bij de wedstrijdleider.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider.

Parkeren tijdens de wedstrijd

 • Deelnemers en toeschouwers  worden vriendelijk verzocht hun auto’s zodanig te parkeren dat de overige deelnemers en andere verkeersdeelnemers geen last hiervan ondervinden.
 • Verzoek om niet in de directie nabijheid van het Dorpsplein te parkeren. Ivm beperkte beschikbaarheid op- en rondom het Dorpsplein. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de sportvelden, adres voor navigatie is Sportstraat, Beesd.
 • Gedurende het zwemmen zal de Appeldijk gedeeltelijk worden afgesloten.

Veiligheid en voorzieningen

Om blessure-risico zo veel mogelijk te beperken, geven wij de volgende adviezen:

1. Zorg dat  je goed getraind aan de start komt;
2. Preventief medisch onderzoek wordt aanbevolen;
3. Goede warming up (circa 15 minuten)
4. Denk bij het zwemmen aan de temperatuur (vaseline, uierzalf)
5. Vermijdt het gebruik van warmte-smeermiddelen.

 • De deelnemers wordt geadviseerd het parcours reeds voor de wedstrijd te verkennen.
 • Tijdens het zwemmen zullen diverse boten aanwezig zijn om (eventueel) te assisteren.
 • Gedurende het loopparcours zullen vier drinkposten aanwezig zijn.
 • Op bijna alle kruispunten staan vrijwilligers om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Tevens zal de EHBO-afdeling Geldermalsen aanwezig zijn om hulp- en dienstverlenend op te treden. Iedere deelnemer dient zich echter te realiseren, dat de wegen niet volledig voor het verkeer worden afgesloten, zodat met name bij de       niet beveiligde kruisingen voorzichtigheid dient te betrachten en de normale verkeersregels in acht dienen te worden genomen.
 • Helm is verplicht tijden het fietsen!
 • Startnummers zijn voorzien van een chip voor eind tijdmeting. Startnummers mogen niet gebruikt worden tijdens het zwemmen

Klassementen
Er zijn zeven  klassementen, namelijk:
1. Dames 1/4     2. Dames 1/4 40+     3. Heren 1/4     4. Heren 1/4 40+     5. Heren 1/4 50+  6. Heren 1/4 60+    7. Dames 1/8     8. Heren 1/8     9. Trio Teams
Deze klassen gelden bij voldoende deelname in de betreffende klasse.